Vida de Hanníbal

95.1 Sed eius mortis nuntium accipientes Romani, uarie id proutpro ut F  cuiusque ingenium erat interpretabantur. Plaerique Flaminium crudelitatis arguebant, quod ueluti praeclari cuiusdam facinoris gloriam adepturus auctor extitisset opprimendi exacta aetate uirum, a quo nullum ulterius periculum reipublicae iam prope uictrici omnium gentium timeri poterat. 2 Quidam uero factum excusantes, Flaminio etiam tribuebant laudi, quod perpetuum hostem populi Romani de medio sustulisset, cui etsi uires corporis ac robusta aetas, non tamen ingenium consilium rei militaris peritia deesset, quibus Prusiam ad arma concitare, Asiamque nouis bellis commouere ac perturbare potuisset. 3 Erant enim per id tempus ita amplae Bithyniae regni opes, ut non facile contendendae uiderentur. Nam posteris temporibus Mithridates Bithyniaeom.  G  rexex G  diu naualibis terrestribusque copiis populum Romanum fatigauit, aduersusque Lucium Lucullum ac Cneum PompeiumPompeum P U  praestantissimos imperatores cum magnis exercitibus in acie stetit. Idem a rege Prusia duce praesertim Hannibale timeri poterat. 4 Quare nonnulli ea praecipue causa Quintum Flaminium opinantur ad Prusiam missum esse legatum, ut Hannibalis necemde Anibalis nece M R S U de Hanibalis nece F N P W Hannibalis nece E r s  secretis consiliis agitaret. Verum credere libet hoc quaesitum esse a Quinto non tam ut praesenti morte Hannibalem de medio tolleret, quam ut homo qui tot inflixerat suae reipublicae clades, Romam uiuus 25 perduceretur, idque populo Romano utile, sibi uero honorificum esse censeret.

95.1 Muchos36P. omite Sed eius mortis ... erat interpretabantur. reprehendían a Flaminio de crueldad, que assí como por gloria de una muy clara fazaña que oviesse conseguido, fuesse auctor de opprimir por tal manera a un varón tan anciano, de quien en lo de adelante no devía temer peligro la república romana, ya quasi vencedora de todas las gentes. 2 Otros algunos, excusando lo fecho, aun loavan a Flaminio en quitar de medio un tan perpetuo enemigo del pueblo romano, pues que, si le faltavan las fuerças del cuerpo en la edad robusta, no le falleçía ingenio y consejo y enseñança del exercicio militar, con los quales aparejos pudo incitar a Prusia a las armas y commover y perturbar a Asia con nuevas guerras. 3 Ca por el mesmo tiempo eran tan extendidas las riquezas del reyno de Bithynia, que pareçía no se dever assí ligeramente tener en poco, pues que en los tiempos sucedientes [181v,a] Mithridates, rey de Bithynia, luengamente con compañas navales y terrestres pudo fatigar al pueblo romano y ovo osadía de pelear en batalla contra Luçio Lúcullo y contra Gneo Pompeyo, tan prinçipales capitanes que tenían tan grandes exércitos. Aquello mesmo podieran temer del rey Prusia, mayormente capitaneando Hanníbal. 4 Assí que algunos piensan que la causa prinçipal porque Flaminio fue embiado embaxador al rey Prusia, fue por tractar la muerte de Hanníbal con secretos consejos. Con todo, se deve creer que Quinto Flaminio andovo buscando aquesto no tanto por quitar de medio por la presente muerte a Hanníbal, como a ombre que tan grandes daños y males avía fecho a su república, como por lo traer bivo a Roma, estimándose provechoso al pueblo romano y que él d’esto alcançaría grande honra.